• NGUYỄN NGỌC THẮNG
  • Rosetta Shelton
  • Darrell Potter
  • Clyde Erickson
  • Billy Vega
BIỆT THỰ - QUẬN 2
BIỆT THỰ - QUẬN 2
  • Dự án: BIỆT THỰ - QUẬN 2
  • Địa chỉ: Quận 2, Tp.HCM
Gói thầu cung cấp vật tư và thi công chống thấm, xử lý rò rỉ
Dự án liên quan