• NGUYỄN NGỌC THẮNG
  • Rosetta Shelton
  • Darrell Potter
  • Clyde Erickson
  • Billy Vega
  • Dự án: DỰ ÁN: KHU KHÁM BỆNH VÀ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ - BỆNH VIỆN TRIỀU AN
  • Địa chỉ: 425 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân
Đối tác hợp tác: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ENTER Gói thầu: cung cấp vật tư và thi công chống thấm
Dự án liên quan