• NGUYỄN NGỌC THẮNG
  • Rosetta Shelton
  • Darrell Potter
  • Clyde Erickson
  • Billy Vega
  • Dự án: DỰ ÁN: NHÀ MÁY DỆT TRẦN HIỆP THÀNH (KCN TRẢNG BÀNG - TÂY NINH)
  • Địa chỉ: KCN Trảng Bàng, Tây Ninh
Dự án liên quan