• NGUYỄN NGỌC THẮNG
  • Rosetta Shelton
  • Darrell Potter
  • Clyde Erickson
  • Billy Vega
DỰ ÁN: SÂN GOLF DARON (Lâm Đồng)
DỰ ÁN: SÂN GOLF DARON (Lâm Đồng)
  • Dự án: DỰ ÁN: SÂN GOLF DARON (Lâm Đồng)
  • Địa chỉ: Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Gói thầu: Cung cấp vật tư và thi công xử lý nứt bê tông hơn 2000m
Dự án liên quan