• NGUYỄN NGỌC THẮNG
  • Rosetta Shelton
  • Darrell Potter
  • Clyde Erickson
  • Billy Vega
DỰ ÁN: TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC CƠ QUAN ĐẢNG TỈNH PHÚ YÊN (TỈNH ỦY PHÚ YÊN)
DỰ ÁN: TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC CƠ QUAN ĐẢNG TỈNH PHÚ YÊN (TỈNH ỦY PHÚ YÊN)
DỰ ÁN: TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC CƠ QUAN ĐẢNG TỈNH PHÚ YÊN (TỈNH ỦY PHÚ YÊN)
DỰ ÁN: TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC CƠ QUAN ĐẢNG TỈNH PHÚ YÊN (TỈNH ỦY PHÚ YÊN)
DỰ ÁN: TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC CƠ QUAN ĐẢNG TỈNH PHÚ YÊN (TỈNH ỦY PHÚ YÊN)
DỰ ÁN: TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC CƠ QUAN ĐẢNG TỈNH PHÚ YÊN (TỈNH ỦY PHÚ YÊN)
DỰ ÁN: TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC CƠ QUAN ĐẢNG TỈNH PHÚ YÊN (TỈNH ỦY PHÚ YÊN)
DỰ ÁN: TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC CƠ QUAN ĐẢNG TỈNH PHÚ YÊN (TỈNH ỦY PHÚ YÊN)
DỰ ÁN: TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC CƠ QUAN ĐẢNG TỈNH PHÚ YÊN (TỈNH ỦY PHÚ YÊN)
DỰ ÁN: TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC CƠ QUAN ĐẢNG TỈNH PHÚ YÊN (TỈNH ỦY PHÚ YÊN)
  • Dự án: DỰ ÁN: TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC CƠ QUAN ĐẢNG TỈNH PHÚ YÊN (TỈNH ỦY PHÚ YÊN)
  • Địa chỉ: PHƯỜNG 9, TP.TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
Đối tác hợp tác: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH Hạng mục: Cung cấp vật tư và thi công chống thấm sàn mái khu nhà ăn (450m2 - khò dán nóng tấm trãi chống thấm gốc bitum)
Dự án liên quan