• NGUYỄN NGỌC THẮNG
  • Rosetta Shelton
  • Darrell Potter
  • Clyde Erickson
  • Billy Vega
DỰ ÁN: VĂN PHÒNG BÁN HÀNG VÀ CHUỖI NHÀ MẪU DỰ ÁN CARRILON
DỰ ÁN: VĂN PHÒNG BÁN HÀNG VÀ CHUỖI NHÀ MẪU DỰ ÁN CARRILON
DỰ ÁN: VĂN PHÒNG BÁN HÀNG VÀ CHUỖI NHÀ MẪU DỰ ÁN CARRILON
DỰ ÁN: VĂN PHÒNG BÁN HÀNG VÀ CHUỖI NHÀ MẪU DỰ ÁN CARRILON
DỰ ÁN: VĂN PHÒNG BÁN HÀNG VÀ CHUỖI NHÀ MẪU DỰ ÁN CARRILON
DỰ ÁN: VĂN PHÒNG BÁN HÀNG VÀ CHUỖI NHÀ MẪU DỰ ÁN CARRILON
DỰ ÁN: VĂN PHÒNG BÁN HÀNG VÀ CHUỖI NHÀ MẪU DỰ ÁN CARRILON
DỰ ÁN: VĂN PHÒNG BÁN HÀNG VÀ CHUỖI NHÀ MẪU DỰ ÁN CARRILON
  • Dự án: DỰ ÁN: VĂN PHÒNG BÁN HÀNG VÀ CHUỖI NHÀ MẪU DỰ ÁN CARRILON
  • Địa chỉ: 24 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
Đối tác: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP BÁCH VIỆT Gói thầu: Cung cấp vật tư và thi công chống thấm Hạng mục: Chống thấm mái, sê nô, ban công, WC,...
Dự án liên quan